Velkommen – Nyheder og “Det sker” i Balslev kirke og Ejby kirke

 

Kirkerne åbner igen

 

Nye retningslinier er meldt ud fra Kirkeministeriet i går, og træder i kraft i dag d. 18. maj.
Det betyder at kirken kan åbnes for gudstjeneste igen.
Der bliver nogle ændringer, som meddeles ved opslag, i annoncer og på hjemmeside/Facebook i ugens løb, og ved Gudstjenesten.

Vigtigst er, at nu kan der holdes Gudstjeneste igen.

 Mange hilsner

Jens Helbo

 


 


Kirkebladet december 2019 kan læses her: Kirkeblad


 


 
 


Menighedsmøde april 2018

Vi var ca 20 der med stor begejstring og engagement, der en sommmerdag i april, drøftede kirkens rolle i lokalsamfundet og gudstjenestens betydning for den enkelte.

Der blev i skitseretog oplyst hvordan kirken og organisationen omkring kirken fungerer og samarbejder. Ejby Menighedsråds aktivitet det forgangne år og kommende tiltag blev fremlagt

Hvad der fungerede og hvad der kunne ændres og forbedres . Gode ideer og spændende betragtninger blev diskuteret.

Vi i menighedsrådet er meget begejstrede for mødets forløb. Dette var første gang der blev indbudt til menighedsmøde og vi var meget spændte på, om der var nogen der mødte frem.

Men den bekymring blev gjort til skamme, og da også aktivitetsniveau og engagementet var så stort, gjorde det noget helt særlig. En sådan oplevelse giver et ekstra energi til videre arbejde i menighedsrådet!

Så efter lidt lækkert til ganen sagde vi farvel med aftale om årligt tilbagevenden menighedsmøde.

Jane Vigsø
Menighedsrådet Ejby Kirke


 
______________________________________________
 

 

Stemningsbilleder fra en minikonfirmand time

 
______________________________________________