Velkommen – Nyheder og “Det sker” i Balslev kirke og Ejby kirke

Søndagens Andagt i Balslev kirke. Emnet er Mariæ Bebudelse.  Kan ses Her:

 

https://www.youtube.com/watch?v=WF6wJZklXKI&authuser=0


Kirkebladet er IKKE aflyst, -men derimod udsat. Under normale forhold ville Kirke-og Sognebladet være ude her inden påsken, men ikke i år.  Det udkommer, når der er “normale” forhold igen, og så med  opdateret indhold, datoer m.m.


23.03.2020

Kære alle

Så ramte vi dag 12, siden Corona virussen mere eller mindre begyndte at lukke Danmark og ja resten af verden ned.
Som det hele ser ud pt – kunne det tyde på, at det fortsætter, også påsken ud og sandsynligvis længere endnu. Dermed fortsætter landets kirker også med at være lukket for gudstjenester og en lang række af de andre tilbud og muligheder som vi ellers har i vores kirker. De handlinger som vi stadig kan udføre – er under meget skærpede restriktioner. Fx må vi fremover kun være 10 gæster tilstede ved en bisættelse og en begravelse her i vores kirker. Det er ikke særligt optimalt og voldsomt ubehageligt for pårørende at skulle stå i den situation at skulle vælge fra og til, med hvem der nu må være til stede, når vi tager afsked med vores kære. Lad os håbe og bede til at den epidemi snart må være overstået!
Søn og helligdagens gudstjenester er som nævnt også aflyst. Men vi kan dog stadig mødes på nettet og det vil vi gøre. Fra og med på søndag – vil der være en optaget gudstjeneste/andagt lagt ud på vores Facebook og hjemmesider, – så der bliver noget der minder om gamle dage  😉
Det vil være os præster i Gammel Ejby samarbejdet (Brenderup, Indslev, Fjeldsted, Harndrup, Gelsted, Tanderup og Balslev Ejby) som vil lægge noget ud på skift.
Jeg starter på søndag – den 29. marts – ”Marie Bebudelses dag” – håber det er noget I kan bruge. Næste søndag den 5. april, Palmesøndag – vil blive afholdt af Dorthe Stæhr Nielsen, Gelsted/Tanderup., Skærtorsdag af Sogenpræst Michael Juul, Fjelsted Harndrup, og langfredag bliver afholdt at Lars Højland fra Brenderup /Inslev.

I forvejen findes der allerede gårsdagens tekster, prædiken og bønner fx Ejby Kirke på Vestfyns Facebook side.

I vil høre mere når tiden nærmer sig.
Bedste tanker til jer alle


19.03.2020

Kære alle – ikke mindst jer konfirmander og forældre til konfirmander.

Som I sikkert allerede har hørt, er det nu blevet meddelt ud fra landets biskopper – at alle konfirmationer er blevet aflyst til efter Pinsen – dvs. også vores konfirmationer, her i Balslev og Ejby.
Det er en meget ulykkelig situation, – ikke mindst da jeg jo ved, hvor meget I alle (mig inklusiv) –  har glædet jer til denne store dag. Det er en dag som virkelig betyder noget for jer konfirmander, jeres forældre og bedsteforældre og ja for os alle. Derfor er det også vigtigt, at alle de gæster som I allerede har indbudt – også kan komme med til jeres konfirmation – selvom den er blevet aflyst i første omgang og der bliver tid til at planlægge det hele på ny.
Af samme grund har vi har i områdets sogne, Balslev, Ejby, Fjeldsted, Handrup, Brenderup, Indslev, Gelsted og Tanderup, besluttet at udskyde konfirmationerne til august.
De nye datoer for konfirmationerne bliver nu:
Balslev kirke: lørdag den 15. august kl 10:00
Ejby kirke: søndag den 16. august kl 9:15 og 10:45.
 
Jeg håber at det hele kan lade sig gøre. Det er en meget uvant situation for os alle – og ingen af os, kan ikke undgå at blive berørt af situationen som den er lige nu og her. Jeg sender min tanker til jer alle – ikke mindst jer skønne konfirmander, I er noget specielt og jeg savner jer allerede rigtig meget. Vi når ikke alt det vi skulle i år – men jeg ved – at I kan jeres Fadervor og Trosbekendelse, – de er gode at have, og alt hvad vi i sidste ende behøver. Brug dem flittigt og giv dem gerne videre til hinanden.  Pas godt på hinanden og jer selv – og sig endelig til hvis jeg kan hjælpe jer med noget.
Jeg melder mere ud i den kommende tid.
Kh jens

 


På opfordring af landets biskopper aflyses alle gudstjenester i Balslev og Ejby kirker de kommende 14 dage. Andre kirkelige handlinger såsom dåb, vielser, bisættelser og begravelser forsøges udsat i denne periode eller afholdes under anderledes forhold. Vi sognepræster er dog stadig at kontakte 24/7!

Se endvidere biskoppernes vejledning af dags dato:

Gudstjenesterne aflyst

Biskopperne har d. 12. 3. udsendt en vejledning til alle præster og menighedsråd. Heri står der bl.a.:

”Regeringen har besluttet, at alle offentlige institutioners indendørs aktiviteter indstilles med øjeblikkelig virkning. Som følge heraf er alle gudstjenester derfor aflyst, indtil videre i de kommende 14 dage. Det samme gælder menighedsråds aktiviteter i sognegårde og lignende offentlige arrangementer, hvor menighedsrådet er vært.”

”Folkekirken vil stadig udføre kirkelige handlinger, dvs. dåb, vielser og begravelser. Men det kan blive under andre former end normalt. Det vil ikke ske i forbindelse med gudstjenester, og der vil som udgangspunkt ikke være offentlig adgang. Antallet af deltagere må afpasses efter forholdene og må under alle omstændigheder ikke overstige 100 deltagere.”

”Behovet for kirkepersonale begrænses mest muligt.”

Se endvidere pressemeddelelse fra biskopperne:

https://www.fyensstift.dk/aktuelt/nyheder/gudstjenesterne-aflyses-overalt-i-folkekirken

 

Hvis man har bestilt en kirkelig handling, dåb, vielse eller begravelse, til afholdelse indenfor de næste to uger, vil man bliver kontaktet af en præst for at aftale, hvordan handlingen kan forløbe under disse former, eller om der evt. er mulighed for at udskyde den til et senere tidspunkt.


Kirkebladet december 2019 kan læses her: Kirkeblad


 


 
 


Menighedsmøde april 2018

Vi var ca 20 der med stor begejstring og engagement, der en sommmerdag i april, drøftede kirkens rolle i lokalsamfundet og gudstjenestens betydning for den enkelte.

Der blev i skitseretog oplyst hvordan kirken og organisationen omkring kirken fungerer og samarbejder. Ejby Menighedsråds aktivitet det forgangne år og kommende tiltag blev fremlagt

Hvad der fungerede og hvad der kunne ændres og forbedres . Gode ideer og spændende betragtninger blev diskuteret.

Vi i menighedsrådet er meget begejstrede for mødets forløb. Dette var første gang der blev indbudt til menighedsmøde og vi var meget spændte på, om der var nogen der mødte frem.

Men den bekymring blev gjort til skamme, og da også aktivitetsniveau og engagementet var så stort, gjorde det noget helt særlig. En sådan oplevelse giver et ekstra energi til videre arbejde i menighedsrådet!

Så efter lidt lækkert til ganen sagde vi farvel med aftale om årligt tilbagevenden menighedsmøde.

Jane Vigsø
Menighedsrådet Ejby Kirke


 
______________________________________________
 

 

Stemningsbilleder fra en minikonfirmand time

 
______________________________________________