Velkommen – Nyheder og “Det sker” i Balslev kirke og Ejby kirke


27. februar: ” Min farmor, de andre faldne kvinder og englemagerne”

Ved Henning Frandsen.

Det har ikke altid været nemt at være kvinde – og da slet ikke når vi går tilbage i tiden, og samtidig tilhørte samfundets laveste sociale lag. Med udgangspunkt i sin farmors historie vil Henning Frandsen netop fortælle om de kvinder, der i første halvdel af 1900-tallet, havnede på samfundets bund som foragtede enlige mødre, kaldet faldne kvinder. Nogle af dem fødte børnene i dølgsmål, andre fik en englemager til at klare paragrafferne. Senere i perioden blev det almindeligt at få fjernet fostret hos en kvaksalver. Forholdene ændrede sig først for alvor i 1900-tallet, takket være modige kvinders kamp, en ny sociallovgivning, et nyt syn på kvinder og kvinders seksualitet, ændrede relationer mellem mand og kvinde og fri abort.

alle er hjertelig velkommen.

Se hele programmet her:Ældreklubprogram 2019 Vinter


Strikkecafé – presseomtaleMenighedsmøde april 2018

Vi var ca 20 der med stor begejstring og engagement, der en sommmerdag i april, drøftede kirkens rolle i lokalsamfundet og gudstjenestens betydning for den enkelte.

Der blev i skitseretog oplyst hvordan kirken og organisationen omkring kirken fungerer og samarbejder. Ejby Menighedsråds aktivitet det forgangne år og kommende tiltag blev fremlagt

Hvad der fungerede og hvad der kunne ændres og forbedres . Gode ideer og spændende betragtninger blev diskuteret.

Vi i menighedsrådet er meget begejstrede for mødets forløb. Dette var første gang der blev indbudt til menighedsmøde og vi var meget spændte på, om der var nogen der mødte frem.

Men den bekymring blev gjort til skamme, og da også aktivitetsniveau og engagementet var så stort, gjorde det noget helt særlig. En sådan oplevelse giver et ekstra energi til videre arbejde i menighedsrådet!

Så efter lidt lækkert til ganen sagde vi farvel med aftale om årligt tilbagevenden menighedsmøde.

Jane Vigsø
Menighedsrådet Ejby Kirke


______________________________________________

Stemningsbilleder fra en minikonfirmand time

______________________________________________