Velkommen – Nyheder og “Det sker” i Balslev kirke og Ejby kirke

 

Kristi Himmelfart og gudstjeneste i det fri
Kristi Himmelfartsdag
– den 30. maj – kl.14:00 i Fjeldsted præstegårdshave

Præsterne i Fjelsted-Harndrup, Gelsted- Tanderup, Balslev-Ejby
og Brenderup- 
Indslev har fået en idé! Vi vil gerne invitere alle
menighederne til fælles udendørsgudstjeneste på Kristi Himmelfartsdag.
Tanken er, at stedet skal gå på skift, og i år bliver det i Fjelsted-
Harndrup – nærmere bestemt i haven ved Fjellerup Præstegård,
Fjellerupvej 35, 
5463 Harndrup. Tidspunktet er kl. 14.00.
Det kan vel være, at vi er flere 
præster til stede, men den ledes
kun af sognepræsten i det inviterende sogn, hvilket altså er
Michael Juul.
Efter gudstjenesten 
er der kaffe/te og hyggeligt samvær i
præstegårdshaven.
L.H.Aftensang i Balslev Kirke
Ønsk en salme: Onsdag den 5. juni 2019 kl.19:00 i Balslev kirke

Så er det atter tid til endnu en omgang aftensangs arrangementer,
o
g ligesom sidste gang så afholder vi arrangement kl 19:00 –
og derudover serverer menighedsrådet 
en lille forfriskning
bagefter, når arrangementet er slut. Hvad det bliver, vil vi først
få at se på
selve aftenen – det er en lille overraskelse.

Kirkebilen kører som altid!

På gensyn fra os alle

 


 
 


Menighedsmøde april 2018

Vi var ca 20 der med stor begejstring og engagement, der en sommmerdag i april, drøftede kirkens rolle i lokalsamfundet og gudstjenestens betydning for den enkelte.

Der blev i skitseretog oplyst hvordan kirken og organisationen omkring kirken fungerer og samarbejder. Ejby Menighedsråds aktivitet det forgangne år og kommende tiltag blev fremlagt

Hvad der fungerede og hvad der kunne ændres og forbedres . Gode ideer og spændende betragtninger blev diskuteret.

Vi i menighedsrådet er meget begejstrede for mødets forløb. Dette var første gang der blev indbudt til menighedsmøde og vi var meget spændte på, om der var nogen der mødte frem.

Men den bekymring blev gjort til skamme, og da også aktivitetsniveau og engagementet var så stort, gjorde det noget helt særlig. En sådan oplevelse giver et ekstra energi til videre arbejde i menighedsrådet!

Så efter lidt lækkert til ganen sagde vi farvel med aftale om årligt tilbagevenden menighedsmøde.

Jane Vigsø
Menighedsrådet Ejby Kirke


 
______________________________________________
 

 

Stemningsbilleder fra en minikonfirmand time

 
______________________________________________