Balslev Sogn

BALSLEV SOGNS MENIGHEDSRÅD

Hanne-Lis Christophersen (Formand)
Mindevej 22

Ørslev
5592 Ejby
Tlf: 64461149
E-mail: Hanne-Lis@balslev-ejbykirker.dk


Jørgen  Hansen (Næstformand)
Limosegyden 3

Limose
5580 Nørre Aaby


Jens Aage Bang Jensen (Kirkeværge)
Rundingen 3

Mosegård
5592 Ejby


Jan Korsgaard Hansen (Kasserer)
Krogen 2

5592 Ejby
Tlf: 21381249
E-mail: jankorsgaardhansen@gmail.com


Jørgen Hansen (Kontaktperson)
Limosegyden 3

Limose
5580 Nørre Aaby


Hanne Kristensen (Menigt medlem)
Granlyvej 48

Ørslev
5592 Ejby