Kirkesanger og Organist

 
 
Kirkesanger
Birthe Kristensen
Hjortebjergvej 20
5463 Harndrup
Tlf: 25310136
 
Organist