Kirkesanger og Organist

 Kirkesanger
Birthe Kristensen
Hjortebjergvej 20
5463 Harndrup
Tlf: 25310136
Organist
Birgit Schledermann
Ruvangen 3, Kerte
5560 Årup
Tlf: 64432566
schledermann44@gmail.com